Løse Rubiks kube?


Hvis du har ønsket å løse kuben, finner du noen steg du kan bruke her. Du må nok sette av et par timer for å lære det.

Innledning

Denne artikkelen er for deg som aldri har tatt i en Rubiks kube, men har lyst til å prøve. Eller for deg som har prøvd litt, men ikke kommet i mål. Det er svært få som klarer å løse den helt av seg selv, og de fleste har derfor lært seg serier av trekk som de bruker. Det finnes mange nettsted og videoer som forklarer ulike måter for å løse kuben på. I denne artikkelen viser jeg en vanlig metode som vil løse kuben på 8 steg. Noen steg er enkle, andre er litt vanskeligere. Men jeg  har prøvd å finne måter slik at det skal bli lettere å huske. Kommenter nederst om det var nyttig eller om du vet om måter som er enklere å huske.

Innhold

Forstå kuben

1. Blomst

2. Hvitt kryss

3. Første lag

4. Andre lag

5. Gult kryss

6. Gul side

7. Gule hjørner

8. Gule kanter - Ferdig!

Mer om kuben

Noen tips

 • Ta steg for steg rolig
 • Det ligger både video og forklaring på hvert steg. Start med videoen og så sjekk teksten ved behov.
 • Hvis du vil lære å løse kuben, må du blande kuben etter hvert steg og starte helt fra begynnelsen igjen før du tar neste steg
 • Hvis det skjer en feil, start på nytt i stedet for å prøve å rette feilen
 • På tegningene av kuben på hvert steg bruker jeg gråe ruter når du ikke skal tenke på hvilken farge det er
 • Du ser på hvert punkt hvor mange ruter og prosent som er på plass når du er ferdig med det steget

Forstå kuben

For deg som er ny med kuben, får du litt grunnleggende informasjon her.

(Video)

Det er seks sider med hver sin farge

 • Senterbrikken har en rute som er sidefargen
 • Kanter har to ruter
 • Hjørner har tre ruter

Farger på motsatt side er fargepar, det vanligste er:

 • Hvit / Gul
 • Rød / Oransje
 • Grønn / Blå

Det er totalt 54 ruter: 6 sider med 9 (3x3) ruter på hver side.

 • Kuben består av 26 (27 - 1) kvadratiske brikker rundt en kule (det er ingen brikke helt i midten av kuben)
 • 6 senterbrikker (med en rute), 12 kanter (med 2 ruter) og 8 hjørner (med tre ruter)
 • Kuben har 43 trillioner (43 tusen miliarder) mulige stillinger (permutasjoner)
 • Når du holder kuben rett foran deg kan du vri:
  • Topp, Bunn, Høyre, Venstre, Front og Bak. Vi kan også ta med midterste kolonne og rad.
  • Du kan vri dem i to retninger: Med eller mot klokka.
  • Mange har ikke noe tett forhold til klokker med visere
  • Så jeg bruker heller lokk på et syltetøyglass. Du skrur det på (med klokka) eller av (mot klokka)

Utforsk

 • Snu kuben rundt og se på den uten å endre på noe
 • Bli kjent med fargeparene som er på motsatt side av hverandre
 • Se at hver side har en senterrute, fire kantruter og fire hjørneruter
 • Se at senter aldri endres (Hvis du vrir senterrad eller senterkolonne, er det egentlig å snu kuben)
 • Hold kuben foran deg og se på kantbrikken på toppen. Se at du kan flytte den rundt på framsiden ved å rotere fronten
 • Når den står til høyre kan du flytte den til toppen eller til bunnen ved å vri høyre lag
 • Se også hvordan hjørnebrikkene kan flyttes til andre hjørner
 • Når du vrir på noe, prøv alltid å holde kuben i ro (siden opp og siden mot deg står fast)

1. Blomst

Her skal du lage en blomst med gul senterrute og fire hvite kantruter som fire hvite blader. 6/54: 11%

 1. Hold gul side opp (den siden med gul senterbrikke)
 2. Snu kuben rundt og let etter hvite kantruter (ikke hjørner) på venstre eller høyre side (hvis ingen, gå til 5)
 3. Vri toppen slik at det er ledig plass til en hvit og vri den siden med hvit kantrute opp slik at den hvite kommer på plass
 4. Hold på til du har alle bladene (kantrutene) på plass
 5. Hvis hvit kantrute er i toppen eller på bunn av fronten, vri fronten til siden og gå til 2
 6. Hvis hvit kantrute er under, vri det laget helt rundt (men sørg for at det er ledig ved å vri toppen først)

2. Hvitt kryss

Få alle de hvite kantene til den hvite siden og der den andre ruten på de hvite kantbrikkene også er på riktig side. 14/54: 26%

 1. Hold den gule siden opp
 2. Ta en og en hvit kantrute (som nå er på den gule siden)
 3. Vri toppen slik at den andre ruten på den hvite kantbrikken kommer på riktig side
 4. Snu den siden helt rundt så den hvite kommer under (på den hvite siden)
 5. Gjør dette med alle de hvite kantbrikkene på den gule siden
 6. Snu kuben rundt så den den hvite siden kommer opp og du ser et hvitt kryss der kantene er riktig plassert

3. Første lag

Få på plass de fire hjørnene med hvit slik at hele topplaget er ferdig (toppen, kantene og hjørnene). 26/54: 48%

(Video)

 1. Hold den hvite siden opp
 2. Se på sidene etter hvit hjørnerute i nederste rad (hvis ingen, gå til 6)
 3. Vri bunnen slik at ruten på siden av den hvite brikken i hjørnet kommer på sin riktige side
 4. Flytt hjørnebrikken opp til toppen slik:
  1. Vri bunnen den veien som den hvite siden av hjørnet er (til venstre eller høyre)
  2. Vri den siden med den andre fargen slik at hjørnet kommer ned
  3. Vri bunnen tilbake (slik at den hvite kommer tilbake)
  4. Vri siden opp og hjørnet er på plass
 5. Gå til 2 til alle fire hjørner er på plass
 6. Hvis den hvite er i toppraden (hvis ingen, gå til 7)
  1. Ha den hvite ruten mot deg og vri fronten slik at den hvite kommer nederst
  2. Vri bunnen til en av sidene
  3. Vri fronten opp igjen
  4. Gå til 2
 7. Hvis den hvite er under (hvis ingen, gå til 8)
  1. Sørg for at det hjørnet står under et hjørne som er feil ved å vri bunnen
  2. Vri fronten slik at den hvite kommer opp på siden av nederste rad
  3. Vri bunnen med det hvite hjørnet vekk
  4. Vri fronten opp igjen
  5. Gå til 2
 8. Hvis du har kommet hit, har du alle hvite på plass men et eller to hjørner er likevel feil
  1. Vri slik at et hjørne hjørne som er feil flyttes ned
  2. Vri den hvite ruten vekk
  3. Vri hjørnet opp igjen
  4. Gå til 2

4. Andre lag

Få på plass kantene i det andre laget slik at to av tre lag er ferdig. Her må du huske en sjokkerende hendelse. 34/54: 63%

(Video)

 1. Her er den sjokkerende hendelsen:
  Klokka fire vekkes jeg av at sengbunnen ramler ned. Jeg tar den midterste planken opp og fikser sengen.
  Lukk øynene, si det høyt og se det for deg. Klokka fire hjelper deg å huske at dette hører til på steg fire.
 2. Hold gul side mot deg (hvit bakerst)
 3. Snu kuben til du finner en kant på toppen av fronten der ingen av rutene er gule (hvis ingen, gå til 8)
 4. Vri fronten til ruten på toppen kommer på riktig side og ha den siden øverst
 5. Se om ruten på kantbrikkens front skal til høyre eller venstre side på kuben (svaret er x)
 6. Tenk på hendelsen og gjør følgende:
  1. Vri fronten vekk (motsatt av x)
  2. Vri bunnen til x
  3. Vri x side ned
  4. Vri midten til x
  5. Vri x side opp
  6. Fiks de hvite
   1. Samle de hvite unntatt én på den hvite siden
   2. Hold hvit side opp og den ene hvite nederst mot deg
   3. Vri bunnen til høyre slik at den hvite flyttes bort
   4. Vri venstre og høyre side opp
   5. Vri bunnen tilbake til venstre
   6. Vri venstre og høyre tilbake ned
 7. Gå til 3 inntil alle kantene på det andre laget er riktige
 8. Hvis det bare er kanter med gul igjen, gjør du slik:
  1. Snu kuben til du finner en toppkant med gul der kanten til venstre eller høyre står feil. Høyre/venstre er x.
  2. Gå til 6
 9. Hvis en kant er snudd feil vei
  1. Snu kuben til den som er feil er på venstre eller høyre side. Det er x.
  2. Gå til 6

5. Gult kryss

Målet med dette steget er å få til et gult kryss (hvis du allerede har det, går du til steg 6). For å få til et gult kryss må du skru tre lokk på glass med kaffemelk for å bevare fuktigheten og skru dem av, tømme ut og kjenne på tomhetsfølelsen. 38/54: 70%

(Video)

 1. Hold gul på toppen
 2. Hvis du ser V mot midten eller strek, snu kuben slik.
 3. Utfør følgende seks trekk:
  Skru tre lokk godt for å bevare Fug-Tig-Heten
  Skru Av tre lokk, tøm ut og kjenn Tom-Hets-Følelsen
  1. Skru på Front / Topp / Høyre
  2. Skru av Topp / Høyre / Front
 4. Gå til 2 helt til du har et gult kryss

6. Gul side

Få hele toppen gul. Det har ingenting å si hva som er på sidene av topplaget. Her må du lære en liten regle. 42/54: 78%

(Video)

 1. Hold kuben med gul side opp
 2. Snu kuben slik at en av disse stemmer:
  • Kryss med to gule til venstre
  • En skilpadde som svømmer mot deg
  • En krabbe med klo som går til venstre for deg
  • En fisk (gul-fisk) som svømmer til venstre for deg
 3. Gjør en serie trekk der du annenhver gang på høyre og topp vrir lokk på eller av. Start med høyre.
   -  - Av
   - - Vend - Av
 4. Gå til 2 helt til hele toppen er gul

7. Gule hjørner

Få hjørnene på det gule laget til å bli riktig. Her må du lære en lengre regle. 50/54: 93%

(Video)

 1. Hold gul side opp
 2. Snu kuben til front har en side med to like farger i hvert hjørne (hvis det ikke finnes, gå til 5)
 3. Vri toppen til de to fargene er på sin riktige side
 4. Snu kuben slik at den siden vender bak
 5. Legg venstre tommel inn på den gule senterbrikken og hold den gule siden mot deg
 6. Gjør følgende for høyre - bunn - høyre - topp og repeter:
  Av - - Av - Vend
  - Av - Av - Vend - Vend
 7. Gjenta dette til alle hjørnene er riktige

8. Gule kanter - Ferdig!

Når du er ferdig med denne, er hele kuben løst. 54/54: 100%

(Video)

 1. Hold den gule siden opp
 2. Finn den mest fullførte siden og snu kuben med den siden bak
 3. Gjør følgende med høyre og topp annenhver gang. Start med høyre:
  Vend - 3 På - 5 Av - - Av
 4. Gå til pkt 1 til kuben er løst

Kan jeg gratulere?

Hvis du har kommet helt hit og kuben er løst, vil jeg gratulere deg. Da gjenstår det å øve på de ulike stegene til de sitter. Og så må du repetere det av og til. Etter hvert som du lærer deg å løse kuben, vil de ulike trekkene kanskje gi litt mer mening. Hvis du ikke fikk løst kuben, kan du prøve igjen. En liten feil kan gjøre at alt blir galt.

Jeg vil også presisere at det er millioner ulike måter å løse kuben på. Jeg liker denne fordi det er 8 separate steg der en kan øve på hvert enkelt av dem. Og så har jeg prøvd å finne en metode som du kan huske uten for store anstrengelser.

Litt om kuben

Fakta

 • "Rubiks kube" er et mekanisk puslespill oppfunnet i 1974 av den ungarske skulptøren og arkitekturprofessoren Ernő Rubik
 • Det er en plastkube som finnes i mange forskjellige varianter
 • Kuben ble lansert internasjonalt i 1980
 • I de følgende to årene ble det solgt over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis
 • Den vanligste kuben er 3x3x3 (men det finnes mange andre)

Ulike måter å løse den på


Svein Waade
Sist oppdatert august 2023


Hyggelig med en hilsen

 Beskyttet av Google reCAPTCHA.
 Se Personvern og Vilkår