Hvor mange ord kan du?


Det sies at norsk har rundt 20.000 ord. Men hva er et ord? Her kan du søke i en ordliste på nærmere 400.000 norske ord. Hvor mange ord tror du starter med jule..?

>> Hopp direkte til søket

Hva er et gyldig ord

Jeg jobber i et datafirma som heter WIS. I et prosjekt for noen år siden skulle vi lage et system for stavekontroll. Vi måtte ha tak i alle gyldige norske ord. Men hva er et gyldig ord?

"Korrupsjon" er et ord. "Etterforskning" er et annet. Men "korrupsjonsetterforskning" er jo også et ord. Og hvis det nedsettes en gruppe som skal drive med det, får vi ordet "korrupsjonsetterforskningsgruppe". Et system for stavekontroll skal godta alle disse tre, men ikke alle sammensetninger av ord er gyldige. F.eks. vil du kanskje ønske at "Gruppekorrupsjon" blir markert som ugyldig?

Vi søkte i mange kilder og landet på å bruke lister med ord som er hentet ut fra mengder av aviser, romaner og faglitteratur. Såkalte frekvensordlister. Vi bestemte oss for å hente ut alle ord som var brukt 3 ganger eller mer. Etter å ha slått sammen ulike lister og fjernet duplikate, hadde vi nærmere 400.000 ord på lista. Vi fjernet en del typiske feilstavelser som "akurat", "interesant" osv. Fordi disse feilstavelsene fantes også i listene - avisene skriver også feil.

Så nå har vi en liste med ord. Men vi vet at svært mange av ordene skulle vært fjernet, og mange ord mangler. Men et system for stavekontroll blir stadig korrigert av brukeren. Og når de sier at ordet finnes, sjekker vi det og legger det inn i ordlisten. På den måten blir ordlisten stadig bedre.

Innhold i ordlista nå (25.05.2024 kl. 16.37.01)

  • Totalt antall: 378.503
  • Lengste ord: 39

Eksempel på søk

Her er noen eksempler på søk du kan prøve. Bare klikk på dem for å se resultatet.

Søke i ordlista

123 treff

39informasjonsressursforvaltningspolitikk  34elektrisitetsforsyningskommisjonen  34forbrukerekapasitetsvanskeligheter  34nettverksadministrasjonsprogrammet  34telestandardiseringsorganisasjonen  34erfaringsutvekslingsorganisasjonen  33transportberedskapsorganisasjonen  33organisasjonsutviklingsprosjektet  33systemadministrasjonsprogramvaren  33familiegjenforeningsbestemmelsene  33uførepensjoneringstilbøyeligheten  33polititjenestemannsorganisasjoner  33nettverksadministrasjonsløsningen  33parallellprosesseringsteknologien  33bygningsindustriarbeiderforbundet  33nettverksadministrasjonsssystemer  33nettverksadministrasjonssystemene  33undervisningsinspektørfunksjonene  33statstjenestemannsorganisasjonene  33kjernefysikkforskningsinstituttet  33multimediapresentasjonsprogrammet  33tekstbehandlingsprosessorformater  32ekspropriasjonserstatningsregler  32nettverksadministrasjonsystemene  32applikasjonsutviklingsstrategier  32pensjonsforsikringsforpliktelser  32elektroentreprenørorganisasjonen  32informasjonsressursforvaltningen  32standardiseringsorganisasjonenes  32informasjonsteknologiindustriens  32fjernundervisningsorganisasjoner  32korrupsjonsetterforskningsgruppe  32yrkesskadeforsikringsforskriften  32førtidspensjoneringsbeslutninger  32millimeterrettferdighetstenkning  31nettverksadministrasjonsmiljøet  31ekspropriasjonserstatningsloven  31forvaltningsrevisjonsavdelingen  31multiplatformprogramgrensesnitt  31nytelsesmiddelarbeiderforbundet  31arbeidsmarkedsopplæringskursene  31hensiktsmessighetsbetraktninger  31personellforvaltningsfunksjonen  31personellforvaltningsavdelingen  31datakommunikasjonstilknytningen  31personellforvaltningsstillinger  31standardiseringsorganisasjonene  31betalingsformidlingsindikatorer  31standardisseringsorganisasjonen  31distriktshøytskolenestudentenes  31telekommunikasjonsfunksjonærene  31telekommunikasjonsdepartementet  31husleiereguleringsbestemmelsene  31informasjonssteknologistudenter  31telekommunikasjonsinfrastruktur  31datakommunikasjonsleverandørene  31førtidsalderspensjonsordningene  31kulturminneforvaltningsspørsmål  31yrkesskadeerstatningsutmålingen  31mannskapsforpleningsplattformen  31standarderstatningsforskriftens  30materialadministrasjonsforbund  30matematisk-naturvitenskapelige  30globalbegrensningskonvensjonen  30nettverksadministrasjonssystem  30nettverksadministrasjonsproram  30førtidspensjonseringsordninger  30nettverksadministratorstilling  30grenseeksaminasjonsprotokoller  30indeksreguleringsbestemmelsene  30høyre-stortingsrepresentantene  30grenseeksaminasjonsprotokoller  30datakommunikasjonsteknologiene  30pasientadministrasjonssystemer  30informasjonsberedskapsutvalget  30informasjonsbehandlingsprogram  30papirindustriarbeiderforbundet  30personellsikkerhetsdirektivene  30informasjonsressursforvaltning  30informasjonsinnhentingsrutiner  30elektronikproduktionssektionen  30rutingsinformasjonsprotokollen  30rustningskontrollforhandlinger  30selvrapporteringsundersøkelsen  30standardiseringsorganisasjonen  30programvaredistribusjonspakker  30informasjonssekretærstillinger  30erstatningsutmålingsprinsipper  30datapublikasjonercomputerworld  30sektorforskningsinstitusjonene  30datakommunikasjonsleverandører  30standarderstatningsforskriften  30standardiseringsorganisasjoner  30informasjonsteknologinæringens  30innseilingsovervåkingssystemer  30inntektsfordelings-spørsmålene  30finansinstitusjonslovgivningen  30fengselstjenestemannsforbundet  30telefonkommunikasjonsselskapet  30systemadministrasjonsverktøyet  30teknologivurderingsinstitusjon  30telekommunikasjonsorganisasjon  30telekommunikasjonsbegivenheten  30karaktergjenkjennelsessystemer  30differensieringsproblematikken  30telekommunikasjonssatellittene  30telekommunikasjonsvirksomheten  30kriminaletterretningsutvalgets  30kombinasjonsnæringstilpasninga  30kunstnerorganisasjonsmønsteret  30fortolkningsuoverensstemmelser  30telekommunikasjonstidsskriftet  30konsernrapporteringsprogrammet  30mellomprogramvare-leverandører  30førtidsalderspensjonsordninger  30driftsadministrasjonsselskapet  30universitetsklinikkfunksjonane  30dokumentadminstrasjonssystemet  30datakommunikasjonsarkitekturen  30yrkesskadeforsikringsordningen  30yrkesskadeforsikringsordninger  30veitrafikkulykkesstatistikkens  30billighetserstatningssøknadene 


Hyggelig med en hilsen

 Beskyttet av Google reCAPTCHA.
 Se Personvern og Vilkår

7 kommentarer

Yngve, 16.10.2022

Er det mulig å legge til ord? Jeg fant kjapt flere ord som ikke er representert, f.eks. finkalibret, stettampel, støkiometri, for å nevne noen.


Naeem, 08.07.2022

Helt supert, mye spennende å lære .


Ragnar Bryne Larsen, 15.02.2022

Ahhhhh


Yngve, 14.10.2021

Takk for jobben som er gjort. Fantastisk!


Hallo, 02.05.2021

Grupperkorrupsjon var en god ide. Skal prøve :-)


Daniel, 20.01.2020

Hei, Kan dere utvikle en ordforråds test slik at jeg kan se hvor mange ord jeg har i mitt vokabulare? Det finnes nøyaktige tester for engelsk, men synes det er litt ergerlig at jeg ikke kan teste hvor mange ord jeg kan på mitt eget morsmål.


Arnold Sch., 17.09.2019

Flott ordliste, og bra søkefunksjon! Takk.