Hele historien


Når vi tenker på historien er det lettest å tenke på vår egen levetid. Men det er en veldig liten del. Bli med å se litt på hele historien.

Hopp ned til oversikten 

Kilder

Det er ulike tokninger og meninger om historien. Og usikkerhetene blir større jo lenger bakover i tiden vi går. Og ofte ser vi at historien må skrives om fordi det kommer fram nye fakta. Her er mine valg:

 • Jeg prøver å holde meg til fakta som er bredt akseptert
 • Jeg viser kilde til hver eneste opplysning
 • Dersom det viser seg at noe er feil, retter jeg det opp

Jeg vet at de som f.eks. tolker Bibelen helt bokstavelig, kommer til at jorda er 6 000 år gammel. Men de fleste som forsker på saken, mener at jorden har eksistert i 4,5 milliarder år.

Vår nære historie

Når vi tenker på vår historie, er det kanskje naturlige å tenke på de store hendelsene vi kjenner til:

 • 2. verdenskrig (1940 - 1945)
 • 1. verdenskrig (1914 - 1918)
 • Oppdagelsen av Amerika (1492)
 • Slaget på Stiklestad (1030)
 • Romerriket (700 f.kr - 500 e.kr.)
 • Pyramidene (de eldste er fra 2670 f.Kr.)

Et menneskeliv er om lag 100 år. Hvis en 100-åring kunne overlevere et budskap til en nyfødt, ville vi trenge 10 personer for å dekke tusen år, eller 20 personer for å dokumentere Jesu fødsel. Kanskje mindre enn du ville tenkt?

Menneskets historie

Når vi tenker på menneskets historie, kan vi mene ulike ting. I menneskeslekten (homo) har det eksistert flere ulike menneskearter (homo habilis, homo erectus, homo floresiensis, homo sapiens med flere). Og disse artene kan ha møtt på hverandre. Etter hvert var det bare homo sapiens som klarte seg. Det er flere teorier om hvorfor bare sapiens klarte seg. Noen teorier er ikke så flaterende for vår art, men det er en annen historie.

 • Vi skriver nå 2020, altså ca 2 tusen år etter Kristi fødsel
 • Vi tilhører Homo Sapiens, og det er vanlig å regne vår historie som 200 tusen år (200 000 år)
 • Men de første i menneskeneslekten kom for 3000 tusen år siden, eller 3 millioner år siden (3 000 000 år)

Dinosaurene

Vi har funnet mange sjeletter etter enorme dyr som vi ikke lenger har blandt oss. Det er lett å tenke at mennesket har jaktet på disse dyrene og kanskje selv blitt jaget av dem. Men dinosaurene eksisterte lenge før menneskeslekten oppsto. Veldig lenge før. Så ingen mennesker har sett levende dinosaurer.

 • Dinosaurene levde på jorden i 167 millioner år
 • De døde plutselig ut for 65 millioner år siden etter en asteroide traff Mexico
 • Så etter de var borte gikk det altså 62 millioner år før menneskeslekten kom

Og helt tilbake til starten

Og hvis vi går enda lenger bakover i tid, var dette de store øyeblikkene:

 • Dyrene kom for 600 millioner år siden
 • Flercellede organismer oppsto for 1000 millioner år siden eller 1 milliard år (1 000 000 000 år)
 • Livet oppsto for 3,6 milliarder år siden
 • Jorden oppsto for 4,5 milliarder år siden
 • Universet oppsto for 13,7 milliarder år siden

Og det er det vi nå regner som starten på tiden. Teorien er at det skjedde i en slags eksplosjon som kalles Big Bang. Og da kan vi få noen spørsmål vi ikke har svaret på:

 • Hva skjedde egentlig da?
 • Hvorfor skjedde det?
 • Hva skjedde før det?
 • Har det skjedd flere ganger før?
 • Vil det skje igjen?

Alt på ett år - en kosmiske kalender

Noen husker kanskje Carl Sagan som lagde spennende programmer om Kosmos. Han illustrerte tiden ved å tenke at universet oppsto 01.01. kl. 00:00:00 og at vi akkurat nå feirer nyttårsaften ett år senere. Da blir tidsperspektivet litt annerledes:

 • Hver måned blir litt over en milliard år
 • Hver dag blir nesten 38 millioner år
 • Hver time blir litt over 1,5 millioner år
 • Hvert minutt blir 26 000 år
 • Hver sekund blir 434 år

Og når vi plasserer store hendelser på denne kosmiske kalenderen, får vi kanskje et bedre inntrykk av tiden:

 • Jorda oppsto i begynnelsen av september
 • Encellede organismer i slutten av september
 • Flercellede organismer i begynnelsen av desember
 • Dinosaurene dukket opp 1. juledag og forsvant 30.12.
 • Menneske kom på banen halv elleve nyttårsaften og Homo Sapiens 8 minutter før midnatt
 • Vår tidsregning med år 0 startet 5 sekunder før midnatt
 • Og alt etter 1500-tallet har skjedd i det siste sekundet

Forsøk på en oversikt

Det er veldig vanskelig å lage en god oversikt over tiden fordi den er så mye større enn vi klarer å fatte, men jeg har gjort et forsøk. Jeg har prøvd å legge inn et utvalg av hendelser og kategorisert dem.

 • Øverst kan du velge ulike startpunkt som setter tidsskalaen du ser på
 • Du kan også gjøre det ved å klikke på en hendelse nede i oversikten
 • Så kan du velge å vise bare bestemte kategorier
 • På hver hendelse ser du:
  • Tittel
  • Evt. opplysninger
  • På spørsmålstegnet er det lenke til min kilde
  • Fra år, til år og antall år totalt
  • Hvilken dato og tid det ville vært i en kosmisk årskalender
  • Og så en visning av når på gjeldende tidsskala det var
 • Jeg har brukt følgende kategorier:
  • Universet
  • Jorden: Her er det som har skjedd med jorden
  • Livet: Dette er alt om livet
  • Teknisk: Dette er stort sett oppfinnelser og oppdagelser, sånn som hjulet og internett
  • Konflikt: Her er det for det meste kriger. Antall døde står bak. Har tatt med alle med mer enn en million døde
  • Sykdom: Har tatt med de største sykdommene. Antall døde står bak.
  • Samfunn: Dette er ulike samfunn, religioner og personer. På religioner står antall følgere bak
 

Hyggelig med en hilsen

 Beskyttet av Google reCAPTCHA.
 Se Personvern og Vilkår