Himmelhøge sti
Chordpro-format

{title:Himmelhøge sti} {subtitle:Elle Melle (Odd Erik Ognedal, Ingvar Hovland)} {soc} Sangen ble gitt ut av Elle Melle som singel i 2016 og er bandets mest streamede sang. Den har vært mye brukt i begravelser. {eoc} {c: Forspill} [E]// [A]/ [E/G#]/ [B]// [Bsus4]/ [B]/ [E]// [A]/ [E/G#]/ [B]// {c: 1. vers} Det lakker og det [E]lir nogen [A]har slått av mo[Bsus4]toren [B]Båten bare [E]glir, stille [A]inn den [E/G#]siste [B]fjorden[Bsus4] [B]Sommardagen [A]blei så [Bsus4]br[B]ått på [C#m]hell [E]Himmelen er [A]mørke[Bsus4]rø[B]d, i [C#m]kveld /// [Bsus4]/ {c: Ref 1} Eg ser deg [B]enno øve [A]alt[B7/A][A] I et [B7/A]lite [A]blad som [E]falt [Esus4][E][B] I ei sky som dreiv for[F#m]bi På en [E/G#]himmelhøge [A]sti Fly i [Bsus4]fred, nå [B]er du [E]fri [A][E/G#][B] {c: 2. vers} Takk for det som [E]va Takk for [A]kvert et lite [Bsus4]minne [B]Takk for alt du [E]ga Alt som [A]aldri [E/G#]helt for[B]svinne [Bsus4] [B]Vinterdagen [A]blei så [B]brått på [C#m]hell [E]Skyer e som [A]reine [Bsus4]snø[B] i [C#m]kveld /// [Bsus4]/ {c: Ref 2} Eg ser deg [B]nesten sånn som [A]før[B7/A][A] I en [B7/A]liten [A]fugla[E]fjør [Esus4][E][B] I ei sky som dreiv for[F#m]bi På en [E/G#]himmelhøge [A]sti Fly i [Bsus4]fred, nå [B]er du [E]fri {c: Mellomspill} [A][E/G#][B][Bsus4][B] [E][A][E/G#][B] {c: 3. vers} Det lakker og det [E]lir nogen [A]har slått av mo[Bsus4]toren [B]Båten bare [E]glir, stille [A]inn den [E/G#]siste [B]fjorden[Bsus4] [B]Bakom alle [A]blåe, [Bsus4]try[B]gge [C#m]fjell [E]Båten glir på [A]stille [Bsus4]sjø[B], i [C#m]kveld /// [Bsus4]/ {c: Ref 1} Eg ser deg [B]enno [E/G#]øve [A]alt[B7/A][A] I et [B7/A]lite [A]blad som [E]falt [Esus4][E][B] I ei sky som dreiv for[F#m]bi På en [E/G#]himmelhøge [A]sti Fly i [Bsus4]fred, nå [B]er du [E]fri [A/E][E] {c: Ref 2} Eg ser deg [B/F#]nesten [E/G#]sånn som [A]før[B7/A][A] I en [B7/A]liten [A]fugla[E]fjør [Esus4][E][B] I ei sky som dreiv for[F#m]bi På en [E/G#]himmelhøge [A]sti Fly i [Bsus4]fred, nå [B]er du [E]fri {c: Slutt} [A][E/G#][B][Bsus4][B] [E][A][E/G#][B]